.

W dniu 12 grudnia 2019 klasy IE i IF pod opieką pani Katarzyny Sarnackiej i pani Karoliny Staszewskiej uczestniczyły w warsztatach w laboratorium BioCentrum Edukacji Naukowej. Tematem zajęć była “Synergia – wewnętrzne życie komórek”.