Przejdź do treści
Previous slide
Next slide

KONFERENCJA

W dniu 23 stycznia 2020 r. w CXIX LO im. Jacka Kuronia w godzinach 9.45 – 11.30 odbyła się konferencja „TRANSPLANTACJA – DAR ŻYCIA. JESTEM NA TAK” organizowana przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z  Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

Z ramienia CXIX LO koordynatorem w organizacji konferencji była nauczycielka biologii Pani Katarzyna Sarnacka, dodatkowo zaangażowani w całe przedsięwzięcie byli: Pani Dorota Wójcik-Wełpa, Pani Karolina Staszewska i Pan Wojciech Nomejko. W wydarzeniu uczestniczyło 170 osób – uczniowie wszystkich klas o profilu biologiczno-chemicznym i medycznym naszej placówki.

Konferencja składała się z 3 części, z których pierwszą była prelekcja przeprowadzona przez panią dr Ewę Pylkę-Gutowską – koordynatora projektu MSCDN.

Pani dr Ewę Pylka-Gutowska po powitaniu przedstawiła cele spotkania, co stanowiło wprowadzenie do wiodącego tematu konferencji – transplantacji i dawstwa narządów. Dodatkowo w bardzo przystępny dla młodzieży sposób przekazywała też bardzo ważne informacje o wpływie na zdrowie człowieka papierosów, narkotyków, dopalaczy, alkoholu.

Po tym krótkim wprowadzeniu rozpoczęła się główna część konferencji – wykład przeprowadzony przez dr. Krzysztofa Zająca – przedstawiciela Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ta druga część zaczęła się bardzo poruszającym filmem w którym rodzina staje przed decyzją dotyczącą przekazania narządów syna po jego wypadku i stwierdzeniu śmierci  mózgowej i jednocześnie przedstawiał oczekiwanie jednego z członków tej rodziny na przeszczep serca. Po filmie w swoich wypowiedziach Pan dr Krzysztof Zając poruszał tematy dotyczące procedur i warunków, jakie muszą być spełnione, aby zostać dawcą lub biorcą narządu, tkanki czy komórek krwiotwórczych, transplantacji jako metody ratującej lub wydłużającej życie oraz przepisów prawnych związanych z pobieraniem narządów. Dzięki  wykładowi Pan doktor przekazał, jak „od kuchni” wyglądają zabiegi transplantacyjne i życie po nich oraz jak duże mają znaczenie jako metody leczenia określonych chorób.  

W trakcie konferencji młodzież miała również możliwość zadawania pytań – dyskusja stanowiła trzecią część całego wydarzenia. Doktor Zając rozwiewał nasze  wątpliwości dotyczące zagadnień moralnych i religijnych w aspekcie przeszczepiania narządów, a w szczególności dotyczących stwierdzania śmierci mózgowej.

Myślę, że wykłady i dyskusja ostatecznie spełniły odgórnie założone cele. Tak dokładne i ciekawe przybliżenie tematu transplantacji zdecydowanie zwiększyło wśród uczestników wydarzenia świadomość, jak wielkie znaczenie ma dawstwo narządów, tkanek i komórek krwiotwórczych.