Coronavirus corona virus prevention for COVID-19 banner. Hand sanitizer alcohol gel rub vs washing hands hygiene in hospital or Asian woman wearing face mask preventive epidemic spreading header.

Ministerstwo Zdrowia wydało nowe rozporządzenie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa oraz wprowadziło ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli.


Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa


Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.