Przejdź do treści

UBEZPIECZENIA

Dla wszystkich chętnych, którzy chcą przystąpić do Ubezpieczenia Szkolnego, oferowanego przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, przekazujemy poniżej informacje, jak zakupić umowę. Oferta jest kontynuacją ubezpieczenia z poprzednich lat i została wybrana przez Radę Rodziców CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie.

Pragniemy zaznaczyć, że ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.

 

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu:

  • ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć na terytorium całego świata (24h na dobę)
  • jest odpowiedzialność podczas uprawiania sportów w ramach zajęć szkolnych oraz w pozaszkolnych klubach – za wyjątkiem – sportów ekstremalnych (np. rafting, boks, łucznictwo) oraz uprawiania sportów w celach zarobkowych (def. zg. z OWU)
  • jest odpowiedzialność za szkody powstałe podczas takich zajęć jak: karate, judo, jujitsu, capoeira, taekwondo, zapasy, kung-fu, kendo, tai chi, aikido; pływanie, jazda konna, piłka nożna, tenis.

Rodzic na jednej umowie może ubezpieczyć wszystkie swoje dzieci – zarówno dzieci młodsze uczęszczające do np. żłobka, przedszkola, jak i dzieci do 20 roku życia, które kontynuują naukę w innych szkołach np. LO, Technikum.

 

Co trzeba zrobić żeby wykupić ubezpieczenie NNW dla dziecka?

  1. Należy wejść na stronę www: https://szkola.compensa.pl , a następnie wpisać hasło: 322948
  2. Określić liczbę dzieci oraz wybrać Wariant Ubezpieczenia
  3. Następnie wpisać dane rodzica i dziecka/dzieci oraz opłacić składkę w dowolny elektroniczny sposób.