17 września 2020 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w uroczystości patriotycznej przy Pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie.