Przejdź do treści

SZANOWNI PAŃSTWO,

Od 19 października 2020 r. uczniowie szkoły będą nauczani w trybie zdalnym. Jako Rada Pedagogiczna CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie zapewniamy Państwa, że zrobimy wszystko, aby w tym trudnym okresie proces dydaktyczny i wychowawczy przebiegł jak najlepiej. 

Od poniedziałku 19 października 2020 r. będziemy starać się ukierunkowywać cały proces dydaktyczny na zajęcia w formie online, zgodnie z funkcjonującym planem lekcji. Jako szkoła przygotowaliśmy się technicznie na zaistniałą sytuację, m.in. zakupiliśmy do każdej z klas kamery. Jesteśmy również w trakcie wdrażania w szkole platformy eduwarszawa.pl – w ramach programu miasta stołecznego Warszawy wprowadzamy system Microsoft Office 365, dzięki któremu Państwa dzieci będą miały wszystkie zajęcia na platformie Teams. Do tego czasu wykorzystywać będziemy inne środki komunikacji, w tym Vulcan, Skype, Zoom, a nauczyciele z odpowiednim wyprzedzeniem będą informować o formie przeprowadzania zajęć. Do dyspozycji dzieci i Państwa przez cały okres nauczania zdalnego dostępni będą szkolni specjaliści: pedagodzy i nauczyciel bibliotekarz.

Informuję, że do oficjalnego kontaktu ze szkołą, w tym wychowawcami i nauczycielami, cały czas służyć będzie dziennik Vulcan. 

Proszę na bieżąco śledzić naszą stronę internetową oraz dziennik elektroniczny, gdzie regularnie będziemy Państwa informować o wszystkich działaniach szkoły.

Z wyrazami szacunku,

Teresa Wesołowska

Dyrektor

CXIX Liceum Ogólnokształcącego

im. Jacka Kuronia w Warszawie

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

REGULAMIN KONSULTACJI

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

Przedstawiamy Państwu Procedurę organizacji pracy CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kuronia w Warszawie od 1 września 2020 r. i 10 zasad dla ucznia szkoły oraz wskazówki dla rodzica ucznia.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO