Przypominamy, że dzień 2 listopada 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.


 Dyrekcja Szkoły