Przejdź do treści

Szanowni Państwo,

Przekazujemy apel Powstańców do młodzieży i zachęcamy do udostępnienia go uczniom szkoły w Państwa mediach społecznościowych.

APEL POWSTAŃCÓW.pdf

Materiał został nagrany kilka tygodni temu przy okazji rejestrowania lekcji dla szkół, które niebawem będą publikowane na naszej stronie. Przekazane tutaj fragmenty wydają nam się niezwykle aktualne w chwili obecnej.

 Życzymy Państwu i młodzieży zdrowia i wytrwałości.                           

                                                                                                                                              Z wyrazami szacunku,                                                                                                                                                                                                                                         Jolanta Warzecha

Biuro Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich w projekcie pod nazwą „Kontynuacja działalności Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22” współfinansowanym ze środków m. st. Warszawy Stowarzyszenie Monopol