Przejdź do treści

Zapraszamy do udziału w Świątecznym Konkursie Fotograficznym - Wielkanoc 2021

Konkurs polega na zrobieniu od 1 do 3 zdjęć o tematyce świątecznej, np.: rodzinne spędzanie Świąt, stroik, wystrój świąteczny, symbole Wielkanocy, świąteczne oznaki wiosny itp. 

Zdjęcia powinny zostać wysłane na adres sekretariat@zlota58.edu.pl z tytułem „Świąteczny Konkurs Fotograficzny” w terminie do 27 kwietnia 2021 r. i podpisane wg wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł zdjęcia. Prace powinny być własnością zgłaszającego i nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Zdjęcia powinny być dobrej jakości, zapisane w formacie JPG. Zdjęcia mogą zostać przez autorów poddane obróbce graficznej.

Celem konkursu jest:

a. kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,

b. rozwijanie pasji fotografowania,

c. krzewienie poczucia estetyki,

d. promowanie wypoczynku na świeżym powietrzu – w czasach pandemii z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

Autorom najlepszych zdjęć konkursowych zostaną przyznane atrakcyjny nagrody.

 Regulamin Konkursu dla uczniów wszystkich szkół wolskich:

Regulamin Świątecznego Konkursu Fotograficznego Wielkanoc 2021.pdf