Przejdź do treści

Zbliżają się dni, kiedy w szczególny sposób myślimy o zmarłych...

Wspominamy zarówno bliskich jak i tych, którzy zapisali się na kartach historii. Dlatego też uczniowie klas 1 a i 1 b wraz z wychowawczyniami – p. Anetą Woźniak i p. Dorotą Wójcik-Wełpą – udali się na Cmentarz Powązki Wojskowe. Na cmentarzu tym spoczywają powstańcy listopadowi i styczniowi, są mogiły obrońców kraju z 1920 roku, pochowani zostali dowódcy AK, bohaterowie Polski Podziemnej i Powstania Warszawskiego, w tym bohaterowie książki „Kamienie na Szaniec”. Znajduje się tu również grób naszego patrona Jacka Kuronia, na którym uczniowie zapalili znicze.

Wyjście klasowe miało charakter nie tylko poznawczy i patriotyczny, ale też integracyjny.