Przejdź do treści

Lekcja historii

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w asyście pocztu sztandarowego brali udział w uroczystościach przy pomniku „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie”, aby upamiętnić 83. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę 17 września 1939 roku i oddać cześć i hołd straconym na  Wschodzie Rodakom.