Przejdź do treści
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

wraz z opiekunami uczestniczyli w uroczystym wręczeniu dyplomów w dniu 30 listopada w Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Stypendystą z naszej szkoły jest Krzysztof Cichocki z klasy 4J. Uczniowie odebrali dyplomy oraz gratulacje z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Pana Krzysztofa Wiśniewskiego. W przerwie wręczania dyplomów oraz nagród odbył się występ artystyczny. Przedstawiciel stypendystów podziękował w imieniu wszystkich zebranych w Auli menedżerskiej uczniów oraz zacytował patrona swojej szkoły Juliusza Słowackiego słowami „Czyny ludzi dają blask krajowi.”