Przejdź do treści

"Zjawisko entozy w biologii komórki"

W dniu 7 marca 2023 w naszej  szkole klasy z rozszerzoną biologia (1c, 2c, 3c, 4i, 4f,) uczestniczyły w wykładzie akademickim pt. „Zjawisko entozy w biologii komórki”.

Opiekunem tego spotkania była nauczycielka biologii pani Katarzyna Sarnacka.

Wykład prowadziła pani Dr hab. n. med. Izabela Młynarczuk –Biały, pracownik  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Katedry Zakładu Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z tajnikami entozy czyli zjawiskiem, w którym jedna komórka aktywnie wnika do wnętrza drugiej komórki.

Wykład był dla uczniów możliwością poznania nowych, nieomawianych na lekcji, procesów zachodzących w komórkach. Wykład nie tylko poszerzył wiedzę, ale był także doskonałą powtórką do matury. Bardzo dziękujemy pani Dr hab. n. med.  Izabeli Młynarczuk-Biały za poświęcenie swojego czasu i podzielenie się z ogromną pasją swoją specjalistyczną wiedzą.