Przejdź do treści

Współpraca z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną

Dyrekcja CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie zawarła porozumienie o współpracy z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Celem współpracy jest:

 • stworzenie uczniom możliwości stałego kontaktu ze światem akademickim oraz pomoc w zrozumieniu zasad życia akademickiego,

 • poznanie oferty edukacyjnej Uczelni,

 • ułatwienie uczniom dokonania wyboru ścieżki zawodowej, w szczególności podjęcia decyzji dotyczącej kierunku studiów.

W związku z realizacją porozumienia AEH zobowiązuje się:

 • organizować dedykowane wykłady akademickie dla uczniów Szkoły w siedzibie Uczelni – raz w semestrze,

 • organizować dedykowane szkolenia/warsztaty w siedzibie Szkoły – raz w roku,

 • umożliwić uczestnictwo nauczycieli lub uczniów Szkoły w bezpłatnych konferencjach naukowych, wykładach otwartych, seminariach, prelekcjach oraz innych wydarzeniach kulturalnych i naukowych organizowanych w Uczelni,

 • umożliwić uczestnictwo nauczycieli lub uczniów Szkoły w dniach otwartych organizowanych w Uczelni,

 • przygotować specjalną ofertę na wybrane usługi oferowane przez Uczelnię (np. warsztaty maturalne),

 • zamieścić logotyp Szkoły w sekcji „partnerzy” na stronie vizja.pl oraz zamieścić informację o współpracy na stronie programu patronackiego,

 • ufundować uczniom Szkoły teczki na świadectwa dojrzałości.

W związku z realizacją porozumienia Szkoła zobowiązuje się:

 • eksponować ofertę edukacyjną Uczelni na terenie Szkoły,

 • umożliwić przedstawicielom AEH prezentację oferty Uczelni w siedzibie Szkoły,

 • zamieścić logotyp AEH na stronie internetowej Szkoły,

 • zamieścić na stronie internetowej Szkoły informację, że AEH jest patronem danej klasy,

 • publikować relacje z wydarzeń, których organizatorem jest Uczelnia, a w których Szkoła wzięła udział,

 • umożliwić uczniom Szkoły współpracę z Uczelnią,

 • propagować wśród nauczycieli Szkoły ofertę studiów podyplomowych.