Przejdź do treści

HISTORIA I MISJA

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia przy ul. Złotej 58 w Warszawie zostało powołane w 1998 roku i jest szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa,  a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 
W 2008 r. społeczność szkolna wybrała na Patrona Jacka Kuronia, którego słowa ”Żyć po ludzku to tworzyć i kochać, wspólnie z drugim człowiekiem tworzyć świat” są ważne w humanistycznym i społecznym kształtowaniu młodzieży. Misją szkoły jest nie tylko edukacja, ale także wychowanie młodego pokolenia do otwartości  na świat i ludzi, a  indywidualny styl i tolerancja – tak ważne w życiu naszego Patrona – są ważne w rozwoju młodzieży. 

Szkoła proponuje uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich wiedzę o świecie i kulturze europejskiej, uczniowie biorą udział w wykładach uniwersyteckich, konferencjach, odwiedzają Sejm RP, Pałac Prezydencki poznając struktury i specyfikę działania tych organów państwowych, uczestniczą w warsztatach i szkoleniach zgodnie z profilem klasy, np. zajęciach poświęconych polskiej szkole filmowej, lekcjach muzealnych. Szkoła promuje aktywny i zdrowy tryb życia poprzez organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, zielonych szkół, wyjazdów zagranicznych i krajowych. Rozwija również ideę wymiany młodzieży w ramach poznawania różnych kultur i jednoczesnego kształcenia umiejętności językowych (język angielski, niemiecki).

 

WYRÓŻNIENIA I CERTYFIKATY SĄ OGROMNYM ATUTEM NASZEGO LICEUM

Szkoła z pomysłem na kulturę – Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy 

Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną – Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy

Szkoła z pomysłem na edukację filmową – Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy

Szkoła Odkrywców Talentów – tytuł nadany przez Ministra Edukacji

Szkoła Talentów – Specjalne Wyróżnienie Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Statuetka Szkoła talentów przyznana naszej szkole w 2016 r.
lata w służbie oświaty
132
lata istnienia liceum
24
LAT CXIX LO IM. JACKA KURONIA
14

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA

Przełomowym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej imienia Jacka Kuronia. A oto jak to ważne wydarzenie zostało opisane w monografii o historii szkoły “Złota 58. 128 lat w Służbie Oświaty” Zofii Ustaborowicz-Sobiepanek i Jolanty Tulibackiej:

“Dzieje tej szacownej placówki przy ulicy Złotej są jak złoto, które patynuje się z biegiem lat, co je bardziej uszlachetnia, nie traci na wartości, ale odkrywa swój blask odbijając to, co najcenniejsze.”

Wszyscy oczekiwali tego dnia, ale równocześnie podniecenie wyjątkowością zbliżającego się wydarzenia powodowało wzrost napięcia i niepokój… I wreszcie nadszedł ten dzień 28 marca 2008 roku.

Aula zapełniona dostojnymi gośćmi, nauczycielami, delegacjami klas, delegacjami sąsiednich szkół, rodzicami, absolwentami, przedstawicielami różnych instytucji współpracujących ze szkołą – po prostu przyjaciółmi szkoły. Gwar, oczekiwanie na rozpoczęcie uroczystości nadania imienia szkole…

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości to wystąpienie Pani Dyrektor Teresy Wesołowskiej. Po zakończeniu swojego wystąpienia Pani Dyrektor poprosiła Pana Marka Andruka, Burmistrza dzielnicy Wola m. st. Warszawy o odczytanie aktu nadania imienia. Wszyscy powstali i odczytano akt nadania, ks. prałat dr Henryk Małecki i ks. Paweł Budziak poświęcili sztandar, który został wręczony Pani Dyrektor przez Burmistrza. Poczet sztandarowy uroczyście przejął symbol szkoły a delegacja uczniów z klas I – III złożyła ślubowanie.

Pani Danuta Kuroń wpisuje się do księgi pamiątkowej po uroczystości nadania imienia
Sztandar CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie

Zaproszeni goście wygłaszali kilka słów wspomnień o Patronie, z którym znali się z okresu działalności studenckiej, KOR-u, Solidarności, czasu Okrągłego Stołu i działalności w okresie późniejszym. Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała program artystyczny „Mądrość to umiejętność rozumienia innych ludzi” opracowany przez polonistki Małgorzatę Ciuchcińską i Jolantę Tulibacką. Dialogi i układ choreograficzny przygotowali sami uczniowie, inspirując się dyskusjami, jakie toczyli w okresie wyborów Patrona i podczas rozmów z znajomymi Jacka Kuronia. Scenariusz znajduje się w szkolnej kronice, ale żeby oddać jego istotę i scharakteryzować literacko życie i działalność Patrona, można posłużyć się słowami poety J. Słowackiego:

„Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,

Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny (…)”

Po oficjalnej uroczystości Goście i delegacje uczniów zwiedzali wystawę poświęconą Jackowi Kuroniowi, dokonali wpisów do kroniki szkoły, udzielili wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych.

DZIEŃ PATRONA

Co roku w marcu Szkoła obchodzi Dzień Patrona. Z tej okazji odbywają się debaty, konkursy, okolicznościowe akademie, delegacja uczniów składa wiązankę kwiatów na grobie Patrona. Tego dnia Szkoła gości wiele osobistości ze świata polityki, współpracowników i kolegów z okresu działalności Jacka Kuronia w Solidarności i KOR oraz członków rodziny. W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie przygotowali „Dzień Patrona z Minecraft’em”. Zagadnienia związane z historią szkoły i Patrona zostały wplecione w świat popularnej wśród młodzieży wersji edukacyjnej Minecraft Education Edition (patrz zakładka Dzień Patrona 2022).

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

JACEK KUROŃ PATRONEM
SALI KONFERENCYJNEJ
W SEJMIE RP

8 października 2015 r. Pani Dyrektor Teresa Wesołowska wraz z uczniami uczestniczyła w nadaniu imienia Jacka Kuronia jednej z sal konferencyjnych w Sejmie RP. W uroczystości wzięli udział rodzina, przyjaciele i posłowie.

Previous slide
Next slide
Monografia o historii szkoły "Złota 58. 128 lat w Służbie Oświaty"

ZOFIA USTABOROWICZ – SOBIEPANEK, JOLANTA TULIBACKA

MONOGRAFIA O HISTORII SZKOŁY

Z okazji 20-lecia istnienia CXIX Liceum Ogólnokształcącego i 10-lecia nadania szkole imienia Jacka Kuronia została wydana monografia o historii szkoły „Złota 58. 128 lat w Służbie Oświaty”, którą opracowały panie profesor Zofia Ustaborowicz – Sobiepanek i Jolanta Tulibacka. Dzięki ich pracy możemy poznać historię szkół, które mieściły się w budynku przy ul. Złotej 58.  

Książka zawiera wiele fotografii, które dokumentują ważne wydarzenia z życia szkoły oraz ludzi współtworzących tę historię – dyrektorów, nauczycieli i absolwentów. Autorki zadedykowały książkę pamięci nauczycieli i uczniów, którzy współtworzyli dzieje szkół mieszczących się w budynku przy ul. Złotej 58.

Fragmenty monografii „Złota 58. 128 lat w Służbie Oświaty” Zofii Ustaborowicz – Sobiepanek i Jolanty Tulibackiej wykorzystano także na tejże stronie internetowej szkoły. Monografia jest dostępna w Bibliotece Szkolnej CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie, Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej.