Przejdź do treści

PEŁNA NAZWA

CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KURONIA W WARSZAWIE

DANE TELEADRESOWE

ul. Złota 58, 00-821 Warszawa

tel. 22 620 11 41

fax 22 620 27 05

www.lokuronia.edu.pl

e-mail: lo119@eduwarszawa.pl

DYREKCJA

DYREKTOR

mgr Teresa Wesołowska

WICEDYREKTOR

mgr Zbigniew Wójcik

NUMERY EWIDENCYJNE

RSPO: 16429

REGON: 015759064

NIP: 5272457087

Sprawozdanie finansowe CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie za 2022 rok zostało opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy pod adresem www.dbfowola.bip.um.warszawa.pl

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 (link do dokumentu PDF na stronie DBFO Wola)

Teresa Wesołowska

Dyrektor CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie