PEŁNA NAZWA

CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KURONIA W WARSZAWIE

DANE TELEADRESOWE

ul. Złota 58, 00-821 Warszawa

tel. 22 620 11 41

fax 22 620 27 05

www.lokuronia.edu.pl

e-mail sekretariat@zlota58.edu.pl

DYREKCJA

DYREKTOR

mgr Teresa Wesołowska

WICEDYREKTOR

mgr Zbigniew Wójcik

NUMERY EWIDENCYJNE

RSPO: 16429

REGON: 015759064

NIP: 5272457087

Sprawozdanie finansowe placówki za 2020 roku zostało opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy

Teresa Wesołowska

Dyrektor CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie