HISTORIA I MISJA

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia przy ul. Złotej 58 w Warszawie zostało powołane w 1998 roku, jest szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Na Patrona szkoły uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami wybrali w 2008 roku Jacka Kuronia. Indywidualny styl, otwartość na świat, tolerancja, a także działalność polityczno – społeczna upewniły wszystkich o słuszności tego wyboru.

Misją szkoły jest nie tylko edukacja, ale także wychowanie młodego pokolenia do otwartości na świat i ludzi, dlatego słowa Patrona Jacka Kuronia: „Żyć po ludzku to tworzyć i kochać, wspólnie z drugim człowiekiem tworzyć świat” są ważne w humanistycznym i społecznym kształtowaniu wizerunku młodzieży.

Szkoła proponuje uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich wiedzę o świecie i kulturze europejskiej, uczniowie biorą udział w wykładach uniwersyteckich, konferencjach, odwiedzają Sejm RP, Pałac Prezydencki poznając struktury i specyfikę działania tych organów państwowych, uczestniczą w warsztatach i szkoleniach zgodnie z profilem klasy, np. zajęciach poświęconych polskiej szkole filmowej, lekcjach muzealnych. Szkoła promuje aktywny i zdrowy tryb życia poprzez organizowanie wycieczek turystyczno- krajoznawczych, zielonych szkół, wyjazdów zagranicznych i krajowych. Rozwija również ideę wymiany młodzieży w ramach poznawania różnych kultur i jednoczesnego kształcenia umiejętności językowych (język angielski, niemiecki).

WYRÓŻNIENIA I CERTYFIKATY

Wyróżnienia i certyfikaty są ogromnym atutem szkoły. Oto najważniejsze z nich:

  • Szkoła z pomysłem na kulturę – Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy
  • Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną – Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy
  • Szkoła z pomysłem na edukację filmową – Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy
  • Szkoła Odkrywców Talentów – tytuł nadany przez Ministra MEN
  • Szkoła Talentów – Specjalne Wyróżnienie Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
  • Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

MONOGRAFIA O HISTORII SZKOŁY

Z okazji 20-lecia istnienia CXIX Liceum Ogónokształcącego i 10-lecia nadania szkole imienia Jacka Kuronia została wydana monografia o historii szkoły “Złota 58. 128 lat w Służbie Oświaty”, którą opracowały pani profesor Zofia Ustaborowicz – Sobiepanek oraz pani profesor Jolanta Tulibacka.

Dzięki ich ogromnej pracy możemy poznać historię szkół, które mieściły się w budynku przy ul. Złotej 58. Historia ta obejmuje czasy zaboru rosyjskiego końca XIX w. i początków XX w., okresu międzywojennego, okupacji, czasów powojennych oraz 10-lecia istnienia CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie. Książka zawiera wiele fotografii, które dokumentują ważne wydarzenia z życia szkoły oraz ludzi współtworzących jej historię – dyrektorów, nauczycieli i absolwentów. Autorki zadedykowały książkę pamięci nauczycieli i uczniów, którzy współtworzyli dzieje szkół mieszczących się w budynku przy ul. Złotej 58.

Monografia ta znajduje się w zbiorach Biblioteki Szkolnej CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie, Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej.