Przejdź do treści

informacja o działalności placówki w tekście łatwym do czytania

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie znajduje się w samym centrum Warszawy przy ul. Złotej 58.

Jest to czteroletnie liceum, w którym uczniowie realizują przedmioty według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych. Uczniowie zdobywają tutaj wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania oraz mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  Uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, projektach, konkursach i olimpiadach. Po czterech latach nauki przystępują do egzaminu maturalnego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Dyrektorem szkoły jest pani Teresa Wesołowska.

Zastępcą dyrektora jest pan Zbigniew Wójcik.

Zajęcia z uczniami prowadzą nauczyciele. Pokój nauczycielski znajduje się na II piętrze po prawej stronie.

Po wejściu do szkoły na wprost jest portiernia, gdzie można zasięgnąć informacji.

Sekretariat szkoły znajduje się na I piętrze i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Można w nim załatwić wszystkie sprawy, złożyć podanie lub zasięgnąć informacji.

ZAŁATWIANIE SPRAW

Jeżeli chcesz załatwić sprawę, masz do wyboru kilka możliwości. Możesz:

  • przyjść do sekretariatu szkoły

  • wysłać pismo na adres:

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie

Złota 58, 00-821 Warszawa

  • wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres lo119@eduwarszawa.pl

  • zadzwonić pod numer 22 620 11 41

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z pracownikami za pomocą tłumacza języka migowego. Usługa ta jest dostępna na stronie internetowej szkoły www.lokuronia.edu.pl

Niewidomi i osoby mające problemy ze wzrokiem także otrzymają pomoc w placówce. Mogą przyjść do szkoły z psem przewodnikiem. Pracownicy szkoły pomogą załatwić daną sprawę.

Informacje o dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie internetowej szkoły www.lokuronia.edu.pl w Deklaracji dostępności.

Tak wygląda budynek szkoły, w którym uczy się młodzież:

Budynek CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie

Do budynku A można wejść wejściem głównym lub bocznym. Wejście boczne znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Wejście główne:

Główne wejście do szkoły (budynek A)

Wejście boczne:

Do budynku A przylegają budynek B po prawej stronie i budynek C po lewej. Każdy z nich ma osobne wejście.

W budynku B znajdują się sale lekcyjne:

Wejście do sali 109C w budynku B.

W budynku C mieści się Studio filmowe, w którym prowadzone są różne zajęcia.

Wejście do budynku C, w którym znajduje się Studio

Wyjście ewakuacyjne znajduje się od strony Al. Jana Pawła II: