Przejdź do treści

INFORMACJA O CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JACKA KURONIA W WARSZAWIE W TEKŚCIE ODCZYTYWALNYM MASZYNOWO

 1. CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie to publiczne czteroletnie liceum, w którym uczniowie realizują przedmioty według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych.

 2. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 3. Szkołą zarządza dyrektor – mgr Teresa Wesołowska, a zastępcą dyrektora jest pan Zbigniew Wójcik.

 4. Szkoła zatrudnia nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 5. Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania i kształcenia umiejętności oraz podejmuje działania opiekuńcze, wychowawcze i profilaktyczne.

 6. Uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania oraz mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,  uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, projektach, konkursach i olimpiadach. Po czterech latach nauki przystępują do egzaminu maturalnego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 7. Co wyróżnia naszą szkołę?

 • kreatywność, samodzielność i indywidualny rozwój ucznia poprzez kulturę i sztukę,

 • przestrzeń szkolna sprzyjająca odkrywaniu i rozwijaniu pasji i talentów uczniów,

 • nowoczesność – doskonale wyposażone sale lekcyjne oraz w pełni profesjonalnie wyposażone studio filmowo-telewizyjne i radiowęzeł kształtujące właściwą komunikację, samodzielność i odpowiedzialność uczniów,

 • kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka,

 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.8. Budynek szkoły znajduje się przy ul. Złotej 58 w samym centrum Warszawy.

W szkole działa biblioteka, gabinet pedagoga i psychologa oraz pielęgniarki. Pokój nauczycielski znajduje się na II piętrze po prawej stronie. Po wejściu do szkoły na wprost jest portiernia, gdzie można zasięgnąć informacji.

Sekretariat szkoły znajduje się na I piętrze i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Można w nim załatwić wszystkie sprawy, złożyć podanie lub zasięgnąć informacji.

Załatwianie spraw

W celu załatwienia sprawy można:

 • przyjść do sekretariatu szkoły,

 • wysłać pismo na adres:

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie

Złota 58, 00-821 Warszawa,

 • wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres lo119@eduwarszawa.pl,

 • zadzwonić pod numer 22 620 11 41.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z pracownikami za pomocą tłumacza języka migowego. Usługa ta jest dostępna na stronie internetowej szkoły www.lokuronia.edu.pl

Inne możliwe formy kontaktu:

 • sporządzając pismo i wysyłając je na adres: CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie, Złota 58, 00-821 Warszawa

 • sporządzając i dostarczając pismo do sekretariatu CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie,

 • sporządzając i wysyłając wiadomość na adres e-mail: lo119@eduwarszawa.pl

 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, korzystając z numerów telefonów: 22 620 11 41

Osoby niewidome i mające problem z widzeniem

Osoby niewidome i mające problem z widzeniem otrzymają pomoc w szkole. Należy wcześniej poinformować pracownika szkoły o problemie z widzeniem, numer telefonu: 22 620 11 41. Istnieje także możliwość wizyty w szkole z psem przewodnikiem, który pomaga osobie przy poruszaniu się.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Budynek szkoły nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową i osoby starsze mogą skontaktować się ze CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie w następujący sposób:

 • sporządzając pismo i wysyłając je na adres: CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie, ul. Złota 58, 00-821 Warszawa,

 • sporządzając i dostarczając pismo do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie,

 • sporządzając i wysyłając wiadomość na adres e-mail: 119lo@eduwarszawa.pl

 • telefonicznie na numer telefonu: 22 620 11 41

 

Informacje o dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie internetowej szkoły www.lokuronia.edu.pl w Deklaracji dostępności.