Przejdź do treści

Informacje dla uczniów

o wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym Promocja Talentów 2024 - Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

W ramach Wiosennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży 2024 Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej organizuje cykliczny konkurs plastyczny Promocja TalentówCelem konkursu jest wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocja.

  • Konkurs ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac jest dowolna. Zachęcamy uczestników do tworzenia w ich ulubionych technikach i na ulubione tematy.

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice warszawskich szkół oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej znajdujących się na terenie m.st. Warszawy oraz dzieci i młodzież posiadające status mieszkańca Warszawy.

    Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.

  • Konkurs znajduje się na liście konkursów organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty dla uczniów szkół podstawowych. W tych konkursach wszyscy uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty uzyskują dodatkowe profity podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

  • Regulamin oraz szczegółowe informacje na temat konkursu Promocja Talentów znajdą Państwo pod adresem: www.scek.pl

Zapraszamy Was do udziału w konkursie.

Zaproszenie na wernisaż wystawy

Dyrekcja Muzeum Warszawy wraz z zespołem Muzeum Warszawskiej Pragi zapraszają na wernisaż wystawy „Prawobrzeżne”, której kuratorką jest pani Jolanta Wiśniewska – w środę 22 listopada o godz. 18.00 w Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52. Wystawa będzie otwarta dla publiczności do 21 lipca 2024 r.

Turniej jednego wiersza

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej zaprasza do udziału w konkursie literackim „Turniej Jednego Wiersza” w dwóch edycjach (wiosennej i jesiennej).

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pisania własnych utworów, prezentacja twórczości młodych poetów oraz promocja talentów.

Zasady są proste:

  • należy zgłosić oryginalny i autorski wiersz,

  • tematyka jest dowolna, a maksymalna ilość wersów wynosi 50 wersów

  • wysłać za pośrednictwem strony internetowej SCEK najpóźniej do 5-go listopada.

Organizator przygotował wartościowe nagrody rzeczowe dla najlepszych, a wiersze wszystkich finalistów zostaną opublikowane w Akuszach Literackich 27!

Turniej jednego wiersza – plakat (PDF, 18 MB)