RADY SZKOLENIOWE

14.10.2020 r – godz. 12.30 

NOWE ZADANIA NAUCZYCIELI W CZASIE PANDEMII


24.11.2020 r.- godz. 12.30 

JAK PROWADZIĆ SKUTECZNIE LEKCJE ONLINE? MODEL DOBRYCH ZAJĘĆ


26.11.2020 r. – godz. 12.30 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI EDUKACYJNEJ – KONIECZNOŚĆ CHWILI CZY NOWA

PERSPEKTYWA ?

KURSY INTERNETOWE  eTWINNING DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ TIK

eTwinning to program Fundacji Rozwoju Edukacji, który wspiera współpracę szkół w Unii Europejskiej za pomocą mediów elektronicznych. Oferuje przebogatą ofertę kursów internetowych dla nauczycieli, na których można poznać i doskonalić umiejętność korzystania z różnych narzędzi TIK. Kursy prowadzone są na przez Internet z wykorzystaniem platformy Moodle i portalu eTwinning.

Najważniejsze cechy szkoleń internetowych:

  • nauczyciel dopasowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb,
  • nie ponosi żadnych kosztów – udział w kursie jest bezpłatny,
  • wykorzystuje najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle,
  • otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera,
  • nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami,
  • może liczyć w każdej chwili na pomoc innych kursantów i trenera,
  • może uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Krajowe Biuro eTwinning.

Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie kursu i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo.

 

Zapraszamy na bezpłatny wykład dotyczący programu eTwinning. Spotkanie jest skierowane do aktywnych zawodowo nauczycieli.

 

Plan wykładu:

Podczas spotkania dowiesz się więcej na temat programu eTwinning oraz zapoznasz się z dobrymi praktykami.

Omówione zostaną również bezpłatne, mobilne narzędzia TIK wykorzystywane w projektach eTwinning.

Spotkanie ma na celu podnieść kompetencje nauczycieli z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na temat kompetencji cyfrowych oraz zapoznania ich z założeniami programu eTwinning, który oferuje bezpłatne szkolenia dla nauczycieli oraz uczniów. Dodatkowo program pozwala na nawiązanie zagranicznej współpracy z innymi szkołami w UE.

 

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc obowiązują zapisy mailowe pod adresem: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl