Przejdź do treści

DOSKONALENIE ZAWODOWE

RADY SZKOLENIOWE

KURSY INTERNETOWE  eTWINNING DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ TIK

eTwinning to program Fundacji Rozwoju Edukacji, który wspiera współpracę szkół w Unii Europejskiej za pomocą mediów elektronicznych. Oferuje przebogatą ofertę kursów internetowych dla nauczycieli, na których można poznać i doskonalić umiejętność korzystania z różnych narzędzi TIK. Kursy prowadzone są na przez Internet z wykorzystaniem platformy Moodle i portalu eTwinning.

Najważniejsze cechy szkoleń internetowych:

  • nauczyciel dopasowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb,

  • nie ponosi żadnych kosztów – udział w kursie jest bezpłatny,

  • wykorzystuje najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle,

  • otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera,

  • nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami,

  • może liczyć w każdej chwili na pomoc innych kursantów i trenera,

  • może uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Krajowe Biuro eTwinning.

Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie kursu i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo.

 

Informacje i zapisy – link