INFORMACJE DLA RODZICÓW

Uprzejmie informujemy że na stronie Biura Edukacji został opublikowany artykuł: Szkolenia dla rodziców na temat walki z depresją dzieci i młodzieży.

 

http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22808-szkolenia-dla-rodzicow-na

Dnia 27 stycznia 2021 r. o godz. 18.00 odbędą się zebrania klasowe w formule online na platformach wskazanych przez wychowawców.

Od marca 2020 r. działa w Warszawie psychologiczne Centrum wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli, które ma na celu pomoc psychologiczno – pedagogiczną w czasie pandemii. Psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy z czterech poradni psychologiczno – pedagogicznych dyżurują przy telefonach. Na stronie http://edukacja.warszawa.pl są dostępne informacje o innych działaniach jakie podejmuje miasto st. Warszawa w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Plakat o Psychologicznym Centrum Wsparcia
Link do wpisu Zebrania z rodzicami

Zebrania klasowe odbędą się w środę, 9 grudnia 2020 r. (od godz. 17:00) w formie on-line. Miejsce spotkania (platforma internetowa) oraz zasady organizacji spotkania ustalają i przesyłają Rodzicom uczniów wychowawcy poszczególnych klas. 9 grudnia 2020 r., zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2020/2021, jest dniem poinformowania o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

Bezpłatne warsztaty dla Rodziców “Jak pomóc swojemu dziecku w korzystaniu z usługi Office 365 Education oraz Microsoft Teams w trakcie zdalnego nauczania”

Termin: poniedziałek, 23 listopada 2020 r. (godz. 18:00 –20:00)

Prowadzący: Artur Rudnicki – Konsultant Microsoft ds. Edukacji, wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu

Tematyka:     
1. Office 365 dla Edukacji – wprowadzenie do dostępnych usług i aplikacji
2.  Modele pracy z Microsoft Teams:
przez przez aplikację
przez z przeglądarkę internetową
3.  Obsługa spotkań on-line w Microsoft Teams z poziomu ucznia
4.  Obsługa zadań i testów w Microsoft Teams z poziomu ucznia
5.  Praca z OneNote z poziomu ucznia

LINK DO SPOTKANIA

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ministerstwo Zdrowia wydało nowe rozporządzenie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii korona wirusa i wprowadziło ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli.

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią korona wirusa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

  • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi,   a   tym   samym   –   do zwiększenia  szans  na  zakażenie. Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad! Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności     prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Komunikat Policji

Apel Policji – obostrzenia i zasady

PORTALE EDUKACYJNE WSPOMAGAJĄCE KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Poniżej znajdą Państwo prezentację z linkami do stron z lekturami, literaturą, bibliotek cyfrowych oraz innych portali edukacyjnych:

PORTALE EDUKACYJNE – PREZENTACJA

Największy polski portal z lekturami zarówno w formie pdf jak i audiobooków to:

WOLNE LEKTURY

LISTY PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

List Prezydenta m. st. Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego

List Prezydenta m. st. Warszawy do rodziców

List Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Pana Krzysztofa Strzałkowskiego do rodziców:

List do Rodziców

PISMO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DO RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Pismo Kuratorium do rodziców i prawnych opiekunów

APEL WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DO RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Informacja Ministerstwa Zdrowia

WAŻNA INFORMACJA!

Od czwartku 12 marca do środy 25 marca 2020 r. zajęcia w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kuronia zostają zawieszone.

Rodzicu,

  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZU;

  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Komunikat MEN – Zawieszenie zajęć w przedszkolach szkołach

Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów

na www.men.gov.pl