INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

NOWE INFORMACJE MEN 

 

13 maja 2020 r. na konferencji prasowej podano nowe informacje dotyczące funkcjonowania szkół do wakacji.

 

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – komunikat MEN

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS MZ i MEN dla szkół

Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

 

 

Komunikat Dyrektora CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie dotyczący zmian w kalendarzu roku szkolnego:

 

Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021

 

Informacja o zmianie kalendarza roku szkolnego 2019/2020

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ PRZEDŁUŻONE DO 24 MAJA 2020 r.

 

Kształcenie na odleglość przedłużone do 24 maja

Harmonogram egzaminów – komunikat_MEN

 

REGULACJE PRAWNE MEN

 

Przedłużenie kształcenia na odległość do 26 kwietnia – nowe regulacje prawne MEN

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania MEN

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

 

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

Ministerstwo Zdrowia wydało nowe rozporządzenie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii korona wirusa i wprowadziło ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli.

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią korona wirusa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.

 

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

 

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi,   a   tym   samym   –   do zwiększenia  szans  na  zakażenie. Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad! Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności     prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

 

Komunikat Policji

Apel Policji – obostrzenia i zasady

 

PORTALE EDUKACYJNE WSPOMAGAJĄCE KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

 

Poniżej znajdą Państwo prezentację z linkami do stron z lekturami, literaturą, bibliotek cyfrowych oraz innych portali edukacyjnych:

PORTALE EDUKACYJNE – PREZENTACJA

Największy polski portal z lekturami zarówno w formie pdf jak i audiobooków to: WOLNE LEKTURY

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

W związku z zawieszeniem zajęć w okresie od 12.03. do 25.03.2020 r. zebrania w dniu 18 marca 2020 r. zostają odwołane. Uczniów klas trzecich oraz ich rodziców/prawnych opiekunów informujemy, że zagrożenia ocenami niedostatecznymi będą dostępne w dzienniku elektronicznym, zgodnie ze szkolnym kalendarzem roku szkolnego 2019/2020, do 18 marca 2020 r.

 

LISTY PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

 

List Prezydenta m. st. Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego

List Prezydenta m. st. Warszawy do rodziców

 

List Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Pana Krzysztofa Strzałkowskiego do rodziców:

List do Rodziców

 

PISMO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DO RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

Pismo Kuratorium do rodziców i prawnych opiekunów

 

 

APEL WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DO RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

 

Informacja Ministerstwa Zdrowia

 

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA!

 

Od czwartku 12 marca do środy 25 marca 2020 r. zajęcia w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kuronia zostają zawieszone.

 

 

 

Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZU;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Komunikat MEN – Zawieszenie zajęć w przedszkolach szkołach

Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów

na www.men.gov.pl

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

Plan lekcji

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Terminarz zebrań z rodzicami

Godziny pracy zespołu psychologiczno – pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020

Terminy zajęć pozalekcyjnych