PATRON

 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA

 

 

Przełomowym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej imienia Jacka Kuronia. A oto jak to ważne wydarzenie zostało opisane w monografii “Złota 58. 128 lat w Służbie Oświaty” przez autorkę Panią Profesor Jolantę Tulibacką:

“Dzieje tej szacownej placówki przy ulicy Złotej są jak złoto, które patynuje się z biegiem lat, co je bardziej uszlachetnia, nie traci na wartości, ale odkrywa swój blask odbijając to,  co najcenniejsze.

Jeśli więc mówić o początkach LO, jak również o początkach CXIX LO im. Jacka Kuronia, trzeba pamiętać o oddanej postawie, fachowości nauczycieli  zaangażowanych  w tworzenie wizerunku nowoczesnej szkoły oraz motywującej postawie i talencie organizacyjnym dyrektor Teresy Wesołowskiej, która razem ze współpracownikami przystąpiła do procedury nadania imienia. Powołano komisje, przydzielono zadania, w których realizację zaangażowali się wszyscy członkowie społeczności szkolnej: nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice.

Wszyscy oczekiwali tego dnia, ale równocześnie podniecenie wyjątkowością zbliżającego się wydarzenia powodowało wzrost napięcia i niepokój…  I wreszcie nadszedł ten dzień 28 marca 2008 roku.

Aula zapełniona dostojnymi gośćmi, nauczycielami, delegacjami klas, delegacjami sąsiednich szkół, rodzicami, absolwentami, przedstawicielami różnych instytucji współpracujących ze szkołą – po prostu przyjaciółmi szkoły. Gwar, oczekiwanie na rozpoczęcie uroczystości nadania imienia szkole… 

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości to wystąpienie Pani Dyrektor Teresy Wesołowskiej. Po zakończeniu swojego wystąpienia Pani Dyrektor poprosiła Pana Marka Andruka, Burmistrza dzielnicy Wola m. st. Warszawy o odczytanie aktu nadania imienia. Wszyscy powstali i odczytano akt nadania, ks. prałat dr Henryk Małecki i ks. Paweł Budziak poświęcili sztandar, który został wręczony Pani Dyrektor przez Burmistrza. Poczet sztandarowy uroczyście przejął symbol szkoły a delegacja uczniów z klas I – III złożyła ślubowanie:

My, uczniowie CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie  Ślubujemy być wiernymi tradycji naszej Ojczyzny, szanować język i kulturę ojczystą

Ślubujemy

Godnie reprezentować swoją Szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami, wytrwałą pracą, wzorowym zachowaniem

Ślubujemy

Dbać o dobre imię Szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców, solidnie wypełniać obowiązki ucznia

Ślubujemy

Strzec sztandaru Szkoły w imię hasła OJCZYZNA, NAUKA, PRACA

Ślubujemy

Zaproszeni goście wygłaszali kilka słów wspomnień o Patronie, z którym znali się z okresu działalności studenckiej, KOR -u, Solidarności, czasu Okrągłego Stołu i działalności w okresie późniejszym. Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała program artystyczny Mądrość to umiejętność rozumienia innych ludzi opracowany przez polonistki Małgorzatę Ciuchcińską i Jolantę Tulibacką. Dialogi i układ choreograficzny przygotowali sami uczniowie, inspirując się dyskusjami, jakie toczyli w okresie wyborów Patrona i podczas rozmów z znajomymi Jacka Kuronia. Scenariusz znajduje się w szkolnej kronice, ale żeby oddać jego istotę i scharakteryzować literacko życie i działalność Patrona, można posłużyć się słowami poety J. Słowackiego:

 Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,

Nigdy mi, kto szlachetny  nie był obojętny (…)”

Po oficjalnej uroczystości Goście i delegacje uczniów zwiedzali wystawę poświęconą Jackowi Kuroniowi, dokonali wpisów do kroniki szkoły, udzielili wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych. 

 
 
[smartslider3 slider=3]

 

Pages: 1 2 3