POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 

 INFORMACJE O EDUKACJI I DORADZTWO ZAWODOWE

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

http://men.gov.pl/

Biuro Edukacji m.st. Warszawa:

 http://edukacja.warszawa.pl/

Informacje o uczelniach, kierunkach studiów:

 http://www.uczelnie.info.pl/

Portal Perspektywy, informacje o zawodach, rankingi szkół:

 perspektywy.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna:

http://www.oke.waw.pl/

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej:

http://www.koweziu.edu.pl

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych: 

http://www.wcies.edu.pl/

 

INFORMACJE O ZAWODACH

 

Katalog zawodów, testy, uczelnie: 

http://www.kluczdokariery.pl

Kursy kwalifikacyjne: 

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe

Poradnictwo zawodowe: 

https://ohp.pl/?page_id=298

Klasyfikacja zawodów i specjalności (zawierająca nazwy 1707 zawodów i specjalności) dostępna na stronie: 

http://psz.praca.gov.pl/-/15252-klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci

 

 

WYMIAR EUROPEJSKI W SYSTEMACH INFORMACJI ZAWODOWEJ

 

Informacja europejska dla młodzieży: 

http://www.eurodesk.pl

“Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy”  (Oskar i Pani Róża E. E. Schmitt)