PROJEKTY

DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RAMACH REALIZACJI PRIORYTETU EDUKACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Jeżeli poszukujesz informacji o klimacie w celu poszerzenia swojej wiedzy, znajdziesz je na tej stronie. Poniżej zamieszczamy linki do stron internetowych, które publikują informacje i artykuły na tak ważny w dzisiejszych czasach  temat jakim jest klimat i wiedza o zjawiskach w nim zachodzących:

SHORTCUT - MAŁE HISTORIE, WIELKIE SPRAWY

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie centrum edukacji Obywatelskiej „Shortcut – małe historie, wielkie sprawy”. Program realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa MEDIA”.

Koordynatorami projektu są Pani Elżbieta Sadowska oraz Pan Bartosz Kopczyński.

Więcej informacji o programie znajdziecie pod linkiem: https://shortcut.ceo.org.pl/o-programie

RAZEM NA ŚWIĘTA

Nasza Szkoła przystąpiła do Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”.

Celem inicjatywy jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym oraz budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

Szczegóły dotyczące Akcji „Razem na Święta” znajdują się na stronie MEN pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-udzialu-w-akcji-men-razem-na-swieta

Koordynatorkami projektu w naszej Szkole są Panie: Sylwia Skowrońska, Iwona Chmielewska i Dorota Wójcik – Wełpa.