Przejdź do treści

RADA RODZICÓW PRZY CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JACKA KURONIA W WARSZAWIE

SKŁAD RADY RODZICÓW 2021/2022

KRZYSZTOF KARPA (IC) – Przewodniczący 

MAŁGORZATA SZWED (IIIG) – Wiceprzewodnicząca

ROBERT   KUYOTH (IID) – Sekretarz

RYSZARD TWARDOWSKI (IIIC) – Skarbnik

MARTA ŁUBIANKA (ID) – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

KATARZYNA KIERSNOWSKA (IIIB) – Przewodnicząca Komitetu Studniówkowego

MARIANNA KNAPKIEWICZ (IA)

PAWEŁ JANISZEWSKI (IB)

MARTA DASZUTA (IIA)

ANITA KOCHANOWSKA – CYDZIK (IIB)

ROBERT   KUYOTH – Sekretarz (IID)

IWONA  DOMAŃSKA (IIIA)

ARKADIUSZ SZURMAN (IIID)

RENATA STRUSZCZAK (IIIE)

KATARZYNA WIELGUSZEWSKA (IIIF)

SŁAWOMIR ŻURAWSKI (IIIH)

ANNA KORCZAK (IIIJ)

Szanowni Państwo,

Szkoła publiczna ma swoją specyfikę i uregulowania prawne, które zapewniają rodzicom podmiotowość, autonomię  oraz prawo do wypowiadania się w sprawach szkoły. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów liceum wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. W sytuacjach szczególnych upoważnieni jesteśmy do występowania wobec Władz Dzielnicy oraz Kuratorium Oświaty. Nasza Rada korzysta w pełni z przysługujących jej praw, a także inicjuje,  wspiera i podejmuje działania zmieniające szkołę na lepszą, bardziej przyjazną i atrakcyjniejszą dla uczniów.

Jesteśmy 18 osobową grupą rodziców, reprezentujących wszystkie klasy w naszym liceum, czujemy się zatem zobowiązani do uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej w Państwa imieniu i zgodnie z Państwa oczekiwaniami. W minionych dwóch miesiącach poświęciliśmy nasz czas i energię na przywrócenie przed pandemicznego trybu pracy Rady Rodziców, opiniowanie wniosków Dyrekcji Szkoły dotyczących organizacji pracy w nowym roku szkolnym, a także rozwiązywanie bieżących problemów. Wymiernym efektem takich działań jest uruchomienie sklepiku szkolnego, a także umożliwienie uczniom klas maturalnych  udziału  w próbnej maturze, poprzez sfinansowanie kwotą dwóch tysięcy złotych zakupu arkuszy egzaminacyjnych. Organizujemy studniówkę 2022, opracowujemy nowy regulamin RR, aby przystawał on do szkolnych realiów. Wsparliśmy i uczestniczyliśmy  w szkolnych  obchodach  Święta Edukacji Narodowej.  Chcemy, by pomimo pandemii szkoła odzyskała właściwy, normalny rytm życia, aby tegoroczni maturzyści mieli swoją studniówkę, a pozostali uczniowie mogli cieszyć się z udziału w szkolnych wydarzeniach i projektach rozwijających ich talenty oraz pasje. By nie zawieść uczniów  przygotowaliśmy plan działań, którego głównym celem jest  jak najszybszy powrót do normalnego życia liceum, czego odzwierciedleniem jest budżet Rady Rodziców przedstawiony poniżej.

Lp.

Kategoria

Plan procentowo

Plan kwotowo

1

Szkolne uroczystości i eventy wynikające
ze szkolnego kalendarza imprez tworzonego przez uczniów, nauczycieli i dyrekcję szkoły

20%

9 000

2

Nagrody (za wyniki w nauce, udział w konkursach)

20%

9 000

3

Inicjatywy uczniów i samorządu szkolnego

15%

6 750

4

Projekty edukacyjne, artystyczne, sportowe
i działalność kół zainteresowań

12%

5 400

5

Zakup pomocy szkolnych i dydaktycznych

10%

4 500

6

Dofinansowanie udziału uczniów w wycieczkach szkolnych i różnych formach zajęć poza edukacyjnych

16%

7 200

7

Koszty obsługi rachunku bankowego

1%

450

8

Rezerwa na wydatki nieprzewidziane

6%

2 700

 

RAZEM

100,00%

45 000,00

Przygotowany budżet RR uwzględnia wszystkie najważniejsze przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w  bieżącym  roku szkolnym. Planując przychody, przyjęliśmy założenie, że każdy z nas rodziców przekaże na ten cel nie mniej niż 100 złotych. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje pozyskania i wydatkowania środków finansowych uzyskają Państwa przychylność i akceptację. Realizacja przedstawionych celów będzie możliwa tylko przy wsparciu finansowym rodziców. 

Serdecznie zachęcamy i prosimy  o wsparcie funduszu Rady Rodziców wpłatami na rachunek bankowy  nr 86 1020 1185 0000 4102 0011 3621 z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska ucznia oraz klasy. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i postulaty. Prosimy o kierowanie ich
za pośrednictwem przedstawicieli klas w RR lub  bezpośrednio na nasz adres e-mail: rrlozlota@op.pl

Z poważaniem,

Krzysztof Karpa

Przewodniczący Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców (PDF, 2 MB)