Przejdź do treści

RADA RODZICÓW PRZY CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JACKA KURONIA W WARSZAWIE

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców jest Waszym głosem w szkole!

W imieniu Rady Rodziców CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie serdecznie witamy Państwa w nowym roku szkolnym.

Rada Rodziców jest organem szkoły działającym w pełnej współpracy z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym, Rodzicami i Uczniami w oparciu o stosowne przepisy prawa. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich klas.

Aktywność Rady Rodziców skupia się na realizacji zadań  wspierających Uczniów i działalność Szkoły.

W tym roku wspólnie opracowujemy działania w następujących obszarach:

  • dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego

  • projekty edukacyjne ( dofinansowanie udziału Uczniów w konkursach i olimpiadach)

  • zakup pomocy edukacyjnych

  • zakup nagród dla laureatów konkursów oraz za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia

  • Budżet Uczniowski (realizacja zwycięskiego projektu)

  • zapomogi losowe

  • szkolne uroczystości

  • nagrody dla klas z najwyższą frekwencją i najlepszą średnią ocen na I i II półrocze

  • premia dla aktywnych (zwrot określonego procentu dokonanej łącznej wpłaty na Fundusz RR)

Realizacja zaplanowanych działań możliwa będzie dzięki wsparciu Rodziców. Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców są dobrowolne i ich wysokość pozostaje w Państwa decyzji. Kwota dedykowana, którą założyliśmy przy opracowaniu Preliminarza dochodów i wydatków to 150 zł. Zwracamy się do Państwa z prośbą, by każdy kto chciałby wesprzeć nasze działania  na rzecz Uczniów dokonał wpłaty na Fundusz Rady Rodziców do końca I półrocza, co pozwoli nam na bieżącą realizację planu.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy  nr 86 1020 1185 0000 4102 0011 3621 z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączania się w działania Rady Rodziców poprzez kierowanie pomysłów, pytań i przesyłanie postulatów na nasz adres e-mail: rrlozlota@op.pl

Każdego dnia dokładamy starań aby Społeczność Szkolna, a zwłaszcza Uczniowie odczuli nasze zaangażowanie i pomoc.

Z wyrazami szacunku

Elwira Wyżywniak

Przewodnicząca Rady Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JACKA KURONIA W WARSZAWIE

ELWIRA WYŻYWNIAK (IIIC) – Przewodnicząca

ANNA RYDLEWSKA (IB) – Wiceprzewodnicząca

KRZYSZTOF MϋLLER (IVD) – Skarbnik

MAGDALENA OKUNIEWSKA (IA) – Sekretarz

MAGDALENA STEFAŃSKA (IID) – Sekretarz