REKRUTACJA

WIRTUALNA PREZENTACJA

POLITOLOGICZNO - DZIENNIKARSKA

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie Drugi język obcy nowożytny: język niemiecki lub francuski Przedmiot dodatkowy: media w praktyce warsztaty dziennikarskie

TEATRALNO - FILMOWA

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie Drugi język obcy nowożytny: język niemiecki lub francuski
Przedmiot dodatkowy: edukacja filmowa

KLASA MEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
Drugi język obcy nowożytny: język niemiecki lub francuski Przedmiot dodatkowy: język angielski w medycynie

KLASA EKONOMICZNA

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, matematyka
Drugi język obcy nowożytny: język niemiecki lub rosyjski
Przedmiot dodatkowy: język angielski w biznesie

DOKUMENTY

Link do dokumentu pdf Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI.pdf

Zasady rekrutacji do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022

Link do harmonogramu działań kandydata - pdf

HARMONOGRAM

Harmonogram działań kandydata - ucznia szkoły podstawowej - do pobrania dokument pdf

Link do terminarza rekrutacji - pdf

TERMINY.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Link do wykazu olimpiad - dokument pdf

OLIMPIADY I KONKURSY - link

Informacje dotyczące wykazu olimpiad, zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

SZKOLNE PLANY NAUCZANIA

RODO