Przejdź do treści

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

  • Przygotowuje uroczystości szkolne, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowania klas I
  • Bierze udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
  • Bierze udział w zebraniach Samorządów klasowych
  • Promuje samorządność poprzez organizację prawyborów
  • Organizuje konkursy szkolne
  • Organizuje akcje „Szczęśliwy numerek”, „Dnie tematyczne”, „Dni bez pytania”
  • Bierze udział w Warszawskich Konferencjach Samorządów Uczniowskich
Ślubowanie uczniów klas I

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący – Christian Awa

Zastępca Przewodniczącego – Angelika Urban

Skarbnik – Mateusz Pazura

Sekretarz – Julia Noemberg

Opiekun Samorządu – Dorota Wójcik – Wełpa

WYBORY 2021/2022