SAMORZĄD UCZNIOWSKI

  • Przygotowuje uroczystości szkolne, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowania klas I
  • Bierze udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
  • Bierze udział w zebraniach Samorządów klasowych
  • Promuje samorządność poprzez organizację prawyborów
  • Organizuje konkursy szkolne
  • Organizuje akcje „Szczęśliwy numerek”, „Dnie tematyczne”, „Dni bez pytania”
  • Bierze udział w Warszawskich Konferencjach Samorządów Uczniowskich
Ślubowanie uczniów klas I

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca – Adrianna Woźniak

Zastępca Przewodniczącego – Igor Wawrzak

Skarbnik – Jarosław Żaczek

Opiekun Samorządu – Dorota Wójcik  -Wełpa