Przejdź do treści

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

  • Przygotowuje uroczystości szkolne, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowania klas I
  • Bierze udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
  • Bierze udział w zebraniach Samorządów klasowych
  • Promuje samorządność poprzez organizację prawyborów
  • Organizuje konkursy szkolne
  • Organizuje akcje „Szczęśliwy numerek”, „Dnie tematyczne”, „Dni bez pytania”
  • Bierze udział w Warszawskich Konferencjach Samorządów Uczniowskich
Ślubowanie uczniów klas I

Skład Samorządu Uczniowskiego

Paweł Mrozek z kl. 2A – przewodniczący

Kalina Knapkiewicz z kl. 3A – zastępca przewodniczącego

Nikola Wyżywniak z kl. 3C – skarbnik

Julia Trojanowska z kl. 3B – sekretarz 

Opiekun Samorządu – Dorota Wójcik – Wełpa

WYBORY 2023/2024