Zebrania klasowe odbędą się w środę, 9 grudnia 2020 r. (od godz. 17:00) w formie on-line. 


Miejsce spotkania (platforma internetowa) oraz zasady organizacji spotkania ustalają i przesyłają Rodzicom uczniów wychowawcy poszczególnych klas.


9 grudnia 2020 r., zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2020/2021, jest dniem poinformowania o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.