Przejdź do treści

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

przetwarzanych w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie jest CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie reprezentowane przez Dyrektor Teresę Wesołowską.

Kontakt – telefon: 22 – 620 11 41; e-mail: sekretariat@zlota58.edu.pl

Pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie należy kierować do Inspektora Ochrony Danych w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie.

Inspektorem Ochrony Danych w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie jest Bogdan Santorek. 

Kontakt – telefon: 22-2775664; e-mail: iod@dbfo-wola.waw.pl