Przejdź do treści

GRONO PEDAGOGICZNE

DYREKTOR

mgr Teresa Wesołowska

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Zbigniew Wójcik

JĘZYK POLSKI

mgr Joanna Jałowiczor

mgr Agnieszka Pachulska Górecka

mgr Maria Szczepankowska

mgr Jolanta Tulibacka – wychowawca klasy 3D

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Iwona Chmielewska – wychowawca klasy 3C

mgr Karolina Fiedor – wychowawca klasy 1E

mgr Ewa Kinstler – wychowawca klasy 4F

mgr Renata Popińska – Kalwa 

mgr Katarzyna Siwiec

mgr Magdalena Szymkowiak – wychowawca klasy 4J

JĘZYK ANGIELSKI W MEDYCYNIE

mgr Magdalena Szymkowiak – wychowawca klasy 4J

JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE

mgr Karolina Fiedor – wychowawca klasy IE

JĘZYK FRANCUSKI

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Dominika Bronz – wychowawca klasy 4I

mgr Wojciech Giże – wychowawca klasy 3B

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Dorota Wójcik Wełpa – wychowawca klasy 2C

mgr Edyta Orzeszko

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Agnieszka Bywalec

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Izabella Jarząbek

HISTORIA

mgr Zbigniew Wójcik – wicedyrektor

mgr Elżbieta Sadowska – wychowawca klasy 4H

mgr Sylwia Skowrońska – wychowawca klasy 1D

mgr Aneta Woźniak – wychowawca klasy 2A

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca klasy 3A

mgr Bartosz Kopczyński – wychowawca klasy 4G

MATEMATYKA

mgr Katarzyna Łazowska – wychowawca klasy 1B

mgr Katarzyna Pyzik

mgr Jolanta Walczak-Cherubińska

FIZYKA

mgr Agnieszka Szołucha

GEOGRAFIA

mgr Wanda Nowak – wychowawca klasy 1A

mgr Aneta Woźniak – wychowawca klasy 2A

BIOLOGIA

mgr Teresa Wesołowska

mgr Katarzyna Sarnacka

CHEMIA

mgr Natalia Kasprzak – wychowawca klasy 1C

mgr Wanda Nowak – wychowawca klasy 1A

PRZYRODA

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca klasy 3A

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Andrzej Szydłowski

EDUKACJA FILMOWA

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca klasy 3A

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Agata Iwańska – Wójcik – wychowawca klasy 2B

mgr Beata Puchawka – wychowawca klasy 2D

mgr Rafał Sałapski

mgr Justyna Skubisz Dąbrowska – wychowawca klasy 1F

INFORMATYKA

mgr Wojciech Giże – wychowawca klasy 3B

mgr Agnieszka Szołucha

RELIGIA

mgr Bogna Kuczyńska

mgr Danuta Zuchmańska

mgr Sylwia Gibaszek

mgr Anna Gorzała

mgr Ilona Tyc – Abram

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Dominika Bronz – wychowawca klasy 4I

mgr Katarzyna Strojna

BIBLIOTEKA

mgr Beata Jakubowska

mgr Justyna Różycka