GRONO PEDAGOGICZNE

DYREKTOR

mgr Teresa Wesołowska

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Zbigniew Wójcik

JĘZYK POLSKI

mgr Małgorzata Ciuchcińska – wychowawca klasy 2D

mgr Joanna Jałowiczor – wychowawca klasy 2C

mgr Agnieszka Pachulska Górecka – wychowawca klasy 2A

mgr Maria Szczepankowska – wychowawca klasy 3D

mgr Jolanta Tulibacka – wychowawca klasy 1D

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Joanna Boratyńska – wychowawca klasy 2G

mgr Iwona Chmielewska – wychowawca klasy 1C

mgr Ewa Kinstler – wychowawca klasy 2F

mgr Katarzyna Mantorska

mgr Martyna Patyńska – wychowawca klasy 2B

mgr Renata Popińska – Kalwa 

mgr Magdalena Szymkowiak – wychowawca klasy 2J

JĘZYK FRANCUSKI

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Dominika Bronz

mgr Wojciech Giże – wychowawca klasy IB

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Grzegorz Łaszczewski

mgr Dorota Wójcik Wełpa – wychowawca klasy 3A

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Zofia Datko

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Izabella Jarząbek

HISTORIA

mgr Zbigniew Wójcik – wicedyrektor

mgr Elżbieta Sadowska – wychowawca klasy 2H

mgr Sylwia Skowrońska – wychowawca klasy 3E

mgr Aneta Woźniak – wychowawca klasy 3B

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca klasy IA

mgr Bartosz Kopczyński

MATEMATYKA

dr Jarosław Bojarski

mgr Mariusz Kawecki

mgr Katarzyna Pyzik

mgr Jolanta Walczak Cherubińska

FIZYKA

mgr Agnieszka Szołucha – wychowawca klasy 3C

GEOGRAFIA

mgr Cezary Fuksiński

mgr Aneta Woźniak – wychowawca klasy 3B

BIOLOGIA

mgr Teresa Wesołowska

dr Michał Hoch

mgr Katarzyna Sarnacka

CHEMIA

mgr Karolina Jonik – wychowawca klasy 2I

mgr Martyna Patyńska – wychowawca klasy 2B

PRZYRODA

mgr Cezary Fuksiński

dr Michał Hoch

mgr Karolina Jonik – wychowawca klasy 2I

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca klasy IA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Andrzej Szydłowski

EDUKACJA FILMOWA

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca klasy IA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Agata Iwańska – Wójcik

mgr Beata Puchawka

mgr Rafał Sałapski

mgr Justyna Skubisz Dąbrowska – wychowawca klasy 2E

INFORMATYKA

mgr Wojciech Giże – wychowawca klasy IB

mgr Agnieszka Szołucha – wychowawca klasy 3C

RELIGIA

mgr Danuta Zuchmańska

mgr Sylwia Gibaszek

mgr Robert Stańczyk

mgr Ilona Tyc – Abram

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH

mgr Dominika Bronz

PRAWO W PRAKTYCE

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca klasy IA

BIBLIOTEKA

mgr Beata Jakubowska

mgr Katarzyna Cibora