KLASY

POLITOLOGICZNO - DZIENNIKARSKA

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie Drugi język obcy nowożytny: język niemiecki lub francuski Przedmiot dodatkowy: media w praktyce warsztaty dziennikarskie

TEATRALNO - FILMOWA

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie Drugi język obcy nowożytny: język niemiecki lub francuski Przedmiot dodatkowy: edukacja filmowa

KLASA MEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
Drugi język obcy nowożytny: język niemiecki lub francuski Przedmiot dodatkowy: język angielski w medycynie

KLASA EKONOMICZNA

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, matematyka
Drugi język obcy nowożytny: język niemiecki lub rosyjski
Przedmiot dodatkowy: język angielski w biznesie