KLASY

POLITOLOGICZNO - DZIENNIKARSKA

język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia, język niemiecki lub francuski

KLASA TEATRALNO - FILMOWA

język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemiecki lub francuski

KLASA MEDYCZNA

matematyka, biologia, chemia, język niemiecki lub rosyjski

KLASA EKONOMICZNA

matematyka, geografia, język angielski, język niemiecki lub hiszpański