16 listopada Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał nowe rozporządzenie dotyczące wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym w 2021 r. Zmiany dotyczą zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym oraz umożliwienia zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

 


Prezentacja – wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym

Rozporządzenie 30c – egzaminy 2021 r.

Uzasadnienie do rozporządzenia 30c – egzaminy 2021r.

Załącznik nr 2 – EM Wymagania – do podpisu