Przejdź do treści

Szanowni rodzice,

Informujemy, że w środę 8 grudnia odbędą się zebrania: 

  • O godz.17:00 w klasach maturalnych 3a, 3b, 3c i 3e – zebrania w szkole.  

Pomiędzy 17:00 a 18:00 będzie możliwość spotkania się w szkole z nauczycielami uczącymi w klasach maturalnych.  

  • O godz. 18:00 odbędą się zebrania online w pozostałych klasach – na platformach wskazanych przez wychowawców. W przypadku gdy wychowawca zdecyduje o zebraniu w szkole informuje bezpośrednio o takim spotkaniu rodziców.