Pani Dyrektor Teresa Wesołowska skierowała życzenia świąteczne do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.