Przejdź do treści

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia

W ramach Projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach od 12 do 16 września 2022 odbył się w naszej szkole Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych. Tematem przewodnim tygodnia była profilaktyka chorób zakaźnych oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dbałości o zdrowie własne i najbliższych.

Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów.

W ramach projektu odbyły się pogadanki na temat Profilaktyki chorób zakaźnych przeprowadzone przez nauczycielkę biologii Katarzynę Sarnacką. Uczniowie mieli możliwość wykonania pracy/plakatu techniką dowolną o tematyce promującej profilaktykę unikania chorób zakaźnych.

Prace uczniów oceniała Komisja w składzie: Katarzyna Sarnacka, Dominika Bronz, Ilona Tyc -Abram i Anna Gorzała.

Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce – Wachnicka Natalia  z klasy 2c

II miejsce – Wyżywniak Nikola z klasy 2c

                   Akhundova Dżamila z klasy 3c

III miejsce – Pietrzak Julia z klasy 2c

                   Jankowska Karolina z klasy 2c

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!