Przejdź do treści

Poniżej znajdą Państwo wykaz stron, na których można znaleźć informacje o edukacji i doradztwie zawodowym

Ministerstwo Edukacji i Nauki:

www.men.gov.pl/

Biuro Edukacji m.st. Warszawa:

 https://edukacja.um.warszawa.pl/

Informacje o uczelniach, kierunkach studiów:

 www.uczelnie.info.pl/

Portal Perspektywy, informacje o zawodach, rankingi szkół:

 www.perspektywy.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna:

www.oke.waw.pl/

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej:

www.koweziu.edu.pl

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych: 

www.wcies.edu.pl/

Katalog zawodów, testy, uczelnie: 

www.kluczdokariery.pl

Kursy kwalifikacyjne: 

www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe

Poradnictwo zawodowe: 

www.ohp.pl/?page_id=298

Klasyfikacja zawodów i specjalności (zawierająca nazwy 1707 zawodów i specjalności) dostępna na stronie: 

www.psz.praca.gov.pl/-/15252-klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci

Informacja europejska dla młodzieży: 

www.eurodesk.pl