Przejdź do treści

Szanowni Państwo,

informujemy, że od września bieżącego roku uczniowie mogą korzystać z czatu internetowego prowadzonego przez specjalistów wolskich poradni psychologiczno – pedagogicznych: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 oraz Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1. Czat internetowy umożliwi uzyskanie wsparcia oraz w sytuacjach kryzysowych – szybki kontakt z psychologami, którzy mogą pokierować dalszą pomocą uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji emocjonalnej. Czat przeznaczony jest wyłącznie dla młodzieży i jest anonimowy.
Połączenie z czatem jest możliwe ze stron :
www.zppp1.waw.pl
www.poradnia2.waw.pl
poniedziałek – 10.00-13.00, 16.00-19.00
wtorek – 10.00-13.00
środa – 10.00-13.00
czwartek – 13.00-16.00
piątek – 16.00-19.00