Przejdź do treści

8 listopada

uczniowie klas z rozszerzoną geografią mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu ekologii i klimatu w Wielkim Teście Wiedzy o Klimacie organizowanym przez Gazetę Wyborczą w gmachu starej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział!