Przejdź do treści

W lutym 2024 r.

pomiędzy Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Biologii prof. dr. hab. Krzysztofa Spalika, a CXIX Liceum im. Jacka Kuronia w Warszawie reprezentowanym przez Dyrektor Teresę Wesołowską została podpisana umowa patronacka o współpracy dydaktycznej, w ramach której patronatem zostały objęte klasy biologiczno-chemiczne.
W ramach patronatu nad klasami Uczelnia zobowiązuje się do współpracy służącej rozwojowi edukacji biologicznej, w tym m.in. umożliwienia uczniom Liceum uczestnictwa w wybranych zajęciach, w szczególności laboratoryjnych, prowadzonych na Wydziale Biologii UW, umożliwienia uczniom i nauczycielom udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Uczelnię oraz przedstawienia uczniom oferty dydaktycznej Wydziału Biologii UW.
Koordynatorem działań z ramienia Szkoły jest pani Katarzyna Sarnacka, nauczycielka biologii. Z ramienia Wydziału Biologii UW koordynatorem jest Pani dr hab. Renata Welc-Falęciak.