Przejdź do treści

Sławne postaci, które wspierały/wspierają dobrosąsiedzkie stosunki między Polską i Ukrainą

W ramach współpracy polsko- ukraińskiej ze szkołą w Wynnykach/k Lwowa w ubiegłych latach szkolnych były realizowane projekty edukacyjne „Eureka” i „Coming out”. W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekt pod tytułem „Sławne postaci, które wpierały/wspierają dobrosąsiedzkie stosunki między Polską a Ukrainą”

Jako postaci, na przykładzie których pokażemy bliskie związki Polski z Ukrainą, uczniowie z Wynnyk wybrali Jerzego Giedroyca, my wybraliśmy profesora Jarosława Hrycaka. W efekcie powstał film oraz prezentacja na Instagramie, które zostaną pokazane w czasie spotkania online 16 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 rano w sali 106.

Sylwia Skowrońska – koordynator projektu