Przejdź do treści

EKO Z TWOJĄ WOLĄ

Projekt ekologiczny realizowany w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RAMACH REALIZACJI PRIORYTETU EDUKACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Przedszkola i szkoły od lat działają na rzecz szeroko rozumianej ekologii. W tym roku realizują projekt „Eko z Twoją Wolą”. Celem projektu jest m.in. zmotywowanie wychowanków i uczniów do poznawania najważniejszych wartości lokalnej przyrody, zachęcenie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, zdobywanie wiedzy o przyrodzie, nauka racjonalnego gospodarowania jej zasobami oraz dbanie o zdrowie.

Przedszkolaki w ramach autorskiego programu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”, biorą udział w różnych akcjach: „Rośliny za elektrośmieci”, „Milion drzew dla Warszawy”, „Sprzątanie świata”, zbiórce nakrętek plastikowych, zużytych baterii, makulatury, czy karmy dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie. Z kolei uczniowie szkół podstawowych uczestniczą w wykładach i prezentacjach promujących zachowania ekologiczne i powadzą działania pod wspólną nazwą „Ekologia po sąsiedzku”. W niektórych szkołach uczniowie jesienią wykonywali „prace ekologiczne” w specjalnie zorganizowanych przyszkolnych ogródkach. Wszystkie szkoły podstawowe biorą udział w różnorodnych akcjach czy zbiórkach charytatywnych. Zbierają korki, tusze, tonery, karmę czy koce dla potrzebujących zwierząt. Biorą udział w akcjach np. „Sprzątanie Świata”. Szkoły ponadpodstawowe w ramach działań ekologicznych rozpoczęły jesienią rewitalizację terenów przyszkolnych, porządkując zieleń czy zasadzając krzewy i kwiaty. Na wiosnę zaplanowany jest udział młodzieży w corocznej akcji „Sadzenia drzew przez maturzystów”. Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli też działania nad realizacją konkursowych filmów o segregacji śmieci i filmów instruktażowych „Eko Porada, czyli jak to zrobić?”.

Jak widać wolskie placówki oświatowe nie tracą z pola widzenia tak ważnej kwestii, jaką jest ekologia i udowadniają, że projekt „Eco z Twoją Wolą” nie jest tylko pustym hasłem. Więcej informacji na temat realizacji dzielnicowego projektu „Eco z Twoją Wolą” można znaleźć tutaj: EKO z Twoja Wolą.pdf

EKO Z TWOJĄ WOLĄ W "KURONIU"

Od września bieżącego roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym w szkołach ponadpodstawowych Dzielnicy Wola, który ma na celu popuaryzację edukacji ekologicznej, podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw proekologicznych w celu ochrony tego, co najcenniejsze i niezbędne do życia, a więc zasobów naturalnych. Poniżej znajdziecie informacje i owoce działań podejmowanych przez społeczność naszego liceum na rzecz ekologii. Zapraszamy!

STYL ŻYCIA EKO OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ - MODA CZY KONIECZNOŚĆ?

Previous slide
Next slide

W tym roku w czasie trwania zdalnego nauczania uczniowie naszej szkoły z klasy 2 d wzięli udział w konkursie ekologicznym organizowanym przez Urząd m.st. Warszawy Dzielnicę Wola oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa pod tytułem:

 ”Styl życia eko obywateli Unii Europejskiej – moda czy konieczność? Koordynatorem projektu była Pani Agnieszka Potrzuska-Kozak.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych działających na terenie Dzielnicy Wola. Jego celem było promowanie ochrony środowiska, w szczególności popularyzacja i upowszechnianie świadomości społecznej oraz odpowiedzialności ekologicznej wśród młodzieży, a także zrozumienie współzależności człowieka i środowiska.

28 kwietnia 2021 r. ogłoszono wyniki konkursu i nasza szkoła CXIX LO im Jacka Kuronia zajęła 5 miejsce. Gratulacje dla Weroniki Alikowskiej, Marleny Sobierajskiej, Oliwi Rączkiewicz, Aleksandry Podgórskiej oraz ich opiekuna merytorycznego, Katarzyny Sarnackiej, nauczycielki biologii.

2 czerwca  2021 r. cały zespół uczestniczył w gali rozdania nagród, które uczniowie oraz ich opiekun Pani Katarzyna Sarnacka przyjęli z rąk Burmistrza Dzielnicy Wola Krzysztofa Strzałkowskiego i Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Halickiego.

Previous slide
Next slide

Tradycją jest, że absolwenci sadzą co roku pamiątkowe drzewko na terenie Dzielnicy Wola. 30 kwietnia pani dyrektor Teresa Wesołowska, pani Sylwia Skowrońska wraz z uczennicami dopełniły tej tradycji w Parku Szymańskiego. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

KONKURS EKOLOGICZNY MOJA EKO SZKOŁA

WYNIKI KONKURSU MOJA EKO SZKOŁA

W KATEGORII FILM

I miejsce – Daria Marczak z klasy 2F

W KATEGORII PREZENTACJA

I miejsce – Weronika Alikowska z klasy 2D

II miejsce – Weronika Kuchta z klasy 3E

III miejsce – Julia Składanek z klasy 1C

wyróżnienie – Agata Paradowska z klasy 3E

Gratuluję zwycięzcom !

Każda z wymienionych osób została nagrodzona – nagrody planujemy rozdać po powrocie do szkoły!

Pozdrawiam,

pani Katarzyna Sarnacka wraz z panią Dorotą Wójcik -Wełpa, panią Karoliną Jonik i panią Sylwią Skowrońską

PRACE NAGRODZONYCH UCZNIÓW

Do działań proekologicznych włączyli się uczniowie klasy 2C, Samorząd Uczniowski oraz Wolontariat szkolny i w ramach projektu „Razem na Święta” oraz „Eko z Twoją Wolą” wykonali ozdoby choinkowe z materiałów ekologicznych oraz kartki na święta dla Instytutu Reumatologii, Fundacji Dzielna Matka, Szkoły Przysposabiającej nr 2 oraz CPS Śródmieście.

Previous slide
Next slide

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Jeżeli poszukujesz informacji o klimacie w celu poszerzenia swojej wiedzy, znajdziesz je na tej stronie. Poniżej zamieszczamy linki do stron internetowych, które publikują informacje i artykuły na tak ważny w dzisiejszych czasach  temat jakim jest klimat i wiedza o zjawiskach w nim zachodzących:

www.naukaoklimacie.pl/aktualnosci/dziura-ozonowa-historia-sukcesu-365 

www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/dziura-ozonowa

www.muzeum.pgi.gov.pl/lekcje_int/efekt/index.htm 

www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/efekt-cieplarniany 

YouTube:

https://www.ywww.youtube.com/watch?v=i4hYR6hZW7E