DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RAMACH REALIZACJI PRIORYTETU EDUKACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Przedszkola i szkoły od lat działają na rzecz szeroko rozumianej ekologii. W tym roku realizują projekt „Eko z Twoją Wolą”. Celem projektu jest m.in. zmotywowanie wychowanków i uczniów do poznawania najważniejszych wartości lokalnej przyrody, zachęcenie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, zdobywanie wiedzy o przyrodzie, nauka racjonalnego gospodarowania jej zasobami oraz dbanie o zdrowie.

Przedszkolaki w ramach autorskiego programu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”, biorą udział w różnych akcjach: „Rośliny za elektrośmieci”, „Milion drzew dla Warszawy”, „Sprzątanie świata”, zbiórce nakrętek plastikowych, zużytych baterii, makulatury, czy karmy dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie. Z kolei uczniowie szkół podstawowych uczestniczą w wykładach i prezentacjach promujących zachowania ekologiczne i powadzą działania pod wspólną nazwą „Ekologia po sąsiedzku”. W niektórych szkołach uczniowie jesienią wykonywali „prace ekologiczne” w specjalnie zorganizowanych przyszkolnych ogródkach. Wszystkie szkoły podstawowe biorą udział w różnorodnych akcjach czy zbiórkach charytatywnych. Zbierają korki, tusze, tonery, karmę czy koce dla potrzebujących zwierząt. Biorą udział w akcjach np. „Sprzątanie Świata”. Szkoły ponadpodstawowe w ramach działań ekologicznych rozpoczęły jesienią rewitalizację terenów przyszkolnych, porządkując zieleń czy zasadzając krzewy i kwiaty. Na wiosnę zaplanowany jest udział młodzieży w corocznej akcji „Sadzenia drzew przez maturzystów”. Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli też działania nad realizacją konkursowych filmów o segregacji śmieci i filmów instruktażowych „Eko Porada, czyli jak to zrobić?”.

Jak widać wolskie placówki oświatowe nie tracą z pola widzenia tak ważnej kwestii, jaką jest ekologia i udowadniają, że projekt „Eco z Twoją Wolą” nie jest tylko pustym hasłem. Więcej informacji na temat realizacji dzielnicowego projektu „Eco z Twoją Wolą” znajduje się poniżej:

 

EKO z Twoją Wolą.pdf

 

Od września bieżącego roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym w szkołach ponadpodstawowych Dzielnicy Wola, który ma na celu popuaryzację edukacji ekologicznej, podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw proekologicznych w celu ochrony tego, co najcenniejsze i niezbędne do życia, a więc zasobów naturalnych.

W ramach działań proekologicznych pani Katarzyna Cibora przygotowała lekcję biblioteczną o zielonych bibliotekach:

ZIELONE BIBLIOTEKI – PREZENTACJA W SWAYU

WYNIKI KONKURSU MOJA EKO SZKOŁA

W KATEGORII FILM

 

I miejsce – Daria Marczak z klasy 2F

 

W KATEGORII PREZENTACJA

 

I miejsce – Weronika Alikowska z klasy 2D

II miejsce – Weronika Kuchta z klasy 3E

III miejsce – Julia Składanek z klasy 1C

wyróżnienie – Agata Paradowska z klasy 3E

 

Gratuluję zwycięzcom !

 

Każda z wymienionych osób została nagrodzona – nagrody planujemy rozdać po powrocie do szkoły!

 

Pozdrawiam,

 

pani Katarzyna Sarnacka wraz z panią Dorotą Wójcik -Wełpa, panią Karoliną Jonik i panią Sylwią Skowrońską

 

PRACE NAGRODZONYCH UCZNIÓW

W KATEGORII FILM – I MIEJSCE – DARIA MARCZAK Z KLASY 2F

Do działań proekologicznych włączyli się uczniowie klasy 2C, Samorząd Uczniowski oraz Wolontariat szkolny i w ramach projektu “Razem na Święta” oraz “Eko z Twoją Wolą” wykonali ozdoby choinkowe z materiałów ekologicznych oraz kartki na święta dla Instytutu Reumatologii, Fundacji Dzielna Matka, Szkoły Przysposabiającej nr 2 oraz CPS Śródmieście.

Jeżeli poszukujesz informacji o klimacie w celu poszerzenia swojej wiedzy, znajdziesz je na tej stronie. Poniżej zamieszczamy linki do stron internetowych, które publikują informacje i artykuły na tak ważny w dzisiejszych czasach  temat jakim jest klimat i wiedza o zjawiskach w nim zachodzących:


https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/dziura-ozonowa-historia-sukcesu-365 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/dziura-ozonowa

http://muzeum.pgi.gov.pl/lekcje_int/efekt/index.htm 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/efekt-cieplarniany 


YouTube:


https://www.youtube.com/watch?v=i4hYR6hZW7E