W ZAKŁADCE UMIESZCZANE BĘDĄ DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RAMACH REALIZACJI PRIORYTETU EDUKACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021