Przejdź do treści

Bezpłatna profilaktyczna opieka zdrowotna dla dzieci i młodzieży

Minister Zdrowia skierował list do rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży dotyczący bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży, w tym okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Przejdź do strony Kuratorium Oświaty w Warszawie i zapoznaj się z listem – link