PEŁNA NAZWA PLACÓWKI:

 

CXIX Liceum Ogólnokształcące im Jacka Kuronia w Warszawie

 

DANE TELEADRESOWE:

ul. Złota 58, 00-821 Warszawa
tel. 620-11-41, fax.620-27-05

www.lokuronia.edu.pl
e-mail: sekretariat@zlota58.edu.pl

Dyrektor:
mgr Teresa Wesołowska

Wicedyrektor:
mgr Zbigniew Wójcik

 

 WAŻNE DOKUMENTY 

 

  1. Statut-Szkoły (stan na dzień 15.01.2020 r.)
  2. Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021
  3. Bezpieczna szkoła – procedury reagowania kryzysowego
  4. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
  5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 roku zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy