DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Od września bieżącego roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym w szkołach ponadpodstawowych Dzielnicy Wola, który ma na celu popuaryzację edukacji ekologicznej, podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw proekologicznych w celu ochrony tego, co najcenniejsze i niezbędne do życia, a więc zasobów naturalnych.

KONKURS EKOLOGICZNY MOJA EKO SZKOŁA – REGULAMIN.pdf

"RAZEM NA ŚWIĘTA"

Nasza Szkoła przystąpiła do Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. Celem inicjatywy jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym oraz budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

Szczegóły dotyczące Akcji „Razem na Święta” znajdują się na stronie MEN pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-udzialu-w-akcji-men-razem-na-swieta

W projekcie uczestniczą klasa 1C, Samorząd Uczniowski i Szkolny Wolontariat. Koordynatorkami projektu w naszej Szkole są Panie: Sylwia Skowrońska, Iwona Chmielewska i Dorota Wójcik – Wełpa.

SHORTCUT - MAŁE HISTORIE, WIELKIE SPRAWY

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Shortcut – małe historie, wielkie sprawy”. Program realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa MEDIA”. 

Koordynatorami projektu są Pani Elżbieta Sadowska oraz Pan Bartosz Kopczyński.

Więcej informacji o programie znajdziecie pod linkiem:

https://shortcut.ceo.org.pl/o-programie