Przejdź do treści

DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Od września bieżącego roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym w szkołach ponadpodstawowych Dzielnicy Wola, który ma na celu popuaryzację edukacji ekologicznej, podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw proekologicznych w celu ochrony tego, co najcenniejsze i niezbędne do życia, a więc zasobów naturalnych.

Konkurs ekologiczny Moja Eko Szkoła.pdf

"RAZEM NA ŚWIĘTA"

Nasza Szkoła przystąpiła do Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. Celem inicjatywy jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym oraz budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

Szczegóły dotyczące Akcji „Razem na Święta” znajdują się na stronie MEN pod linkiem: 

www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-udzialu-w-akcji-men-razem-na-swieta

W projekcie uczestniczą klasa 1C, Samorząd Uczniowski i Szkolny Wolontariat. Koordynatorkami projektu w naszej Szkole są Panie: Sylwia Skowrońska, Iwona Chmielewska i Dorota Wójcik – Wełpa.

SHORTCUT - MAŁE HISTORIE, WIELKIE SPRAWY

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Shortcut – małe historie, wielkie sprawy”. Program realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa MEDIA”. 

Koordynatorami projektu są Pani Elżbieta Sadowska oraz Pan Bartosz Kopczyński.

Więcej informacji o programie znajdziecie pod linkiem:

www.shortcut.ceo.org.pl/o-programie